Prskavčí blog

Jun 29, 2008

Phing - SvnLogTask

Phing obsahuje ve verzi 2.3 tyto Tasky pro práci se Subversion.

 • SvnCheckoutTask
 • SvnExportTask
 • SvnLastRevisionTask
 • SvnUpdateTask
To se hodí a také ve svém buildu používám tento postup:
 1. udělám export HEAD revision (SvnExportTask)
 2. načtu si číslo HEAD revision (SvnLastRevisionTask)
 3. potom vygeneruju SVN Log (SvnLogTask)
 4. vygeneruju API dokumentaci pro build (PhpDocumentorTask)
 5. všechno zakomprimuji do souboru s dokumentací a se zdrojáky a uložím kam potřebuju (ZipTask)
V postupu je něco co není standardní součástí Phingu i když si myslím, že se to tam objeví. Phing pro práci se SVN používá VersionControl_SVN 0.3.1 alpha. Bohužel neexistuje zatím stable verze této PEAR knihovny což je škoda, protože funguje celkem dobře a má implementováno vše co potřebuji. Když používáte VersionControl_SVN dá se pracovat s několika návratovými typy:
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_OBJECT,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_XML,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_RAW,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ALL,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ARRAY
V Phingu se používá, ale výhradně VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC což není někdy úplně vhodné. V případě, že máte totiž zapnutý přepínač pro výpis v XML je lepší návratový typ VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_XML. Proto jsem musel upravit phing\tasks\ext\svn\SvnBaseTask.php.

Tuto část

$options = array(‘fetchmode’ => VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC, ‘svn_path’ => $this->getSvnPath());
jsem nahradil tímto kódem
    // Set up runtime options. Will be passed to all
    // subclasses.
    if ($mode==“log”)
    {
    $options = array(‘fetchmode’ => VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_XML, ‘svn_path’ => $this->getSvnPath());
    }
    else
    {
    $options = array(‘fetchmode’ => VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC, ‘svn_path’ => $this->getSvnPath());
    }

Po této úpravě, která jistě by šla udělat lépe. Jsem se dal do psaní vlastního tasku SvnLogTask.php. Task vrátí log z repozitory v XML formátu. Pokud chceme plain text, tak to prožene XSLT transformací a potom ještě vymaže whitespaces z celého dokumentu.

require_once ‘phing/Task.php’;
require_once ‘phing/tasks/ext/svn/SvnBaseTask.php’;

class SvnLogTask extends SvnBaseTask { private $name = ‘log.xml’; private $xml = true; private $verbose = false; /** * The setter for the attribute “name” */ public function setName($str) { $this->name = $str; } /** * The setter for the attribute “xml” */ public function setXML($str) { $this->xml = $str; } /** * The setter for the attribute “verbose” */ public function setVerbose($str) { $this->verbose = $str; } /** * The main entry point * * @throws BuildException */ function main() { $this->setup(‘log’); $this->log(“Log SVN”);

   $switches = array('verbose' => $this->verbose);
   $output=$this->run(array(), $switches);

  $doc = new DOMDocument();
  $doc->formatOutput = true;
  $doc->loadXML($output);
  // output format

  if ($this->xml=="true")
  {
   $doc->save($this->getToDir()."/".$this->name);
  }
  else
  {
   // print in plain
   $xsl = new DOMDocument;
   $xsl->load(dirname(__FILE__).'\LogTxt.xsl');
   $proc = new XSLTProcessor;
   $proc->importStyleSheet($xsl); // attach the xsl rules
   $output=$proc->transformToDoc($doc)->firstChild->wholeText;

   $pat[0] = "/^\s+/";
   $pat[1] = "/\s{2,}/";
   $pat[2] = "/\s+\$/";
   $rep[0] = "";
   $rep[1] = " ";
   $rep[2] = "";
   $after=preg_replace($pat, $rep, $output);
   $str=str_replace("\\n ","\n", $after);
   file_put_contents($this->getToDir()."/".$this->name,$str);
  }
}

}

Potom se to dá už použít v build.xml.

    <taskdef name=“svnlog” classname=“phing.tasks.ext.svn.SvnLogTask” />
    <svnlog
      svnpath=“${svnpath}”
      repositoryurl=“${rep}”
      name=“CHANGELOG”
      xml=“true”
      verbose=“true”
      todir=“${tmp}\log”/>

Moje vlastní XSLT transformace (phing\tasks\ext\svn\LogTxt.xsl) na plain text není přiliš vhodná pro nějaké systémové řešení. Lepší je parametr nechat zapnutý. Vzít XML a pomocí XsltFilter aplikovat vlastní transformaci.

<?xml version=“1.0”?>
<xsl:stylesheet version=“1.0”
xmlns:xsl=“https://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match=“log”> CHANGELOG\n <xsl:apply-templates select=‘logentry’/> </xsl:template>

<xsl:template match=“logentry”> \n R<xsl:apply-templates select=‘@revision’/>\n <xsl:apply-templates select=‘date’ /> - <xsl:apply-templates select=‘author’/>\n <xsl:apply-templates select=‘msg’/>\n </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Nakonec přidám ještě moje build.propeties a buid.xml jednoho moje projektu pro ilustraci.

Property files contain key/value pairs

key=value

tmp = c:\tmp svnpath = c:\apps\svn\bin\svn.exe rep = file:///rootwww/rep_cvut/akce/trunk wc = c:\rootwww\wc_cvut\akce

Tady v build.propeties si všimněte jen jediného detailu, ale ten vás může stát hodně času. Cesty k svn a k repozitory neobsahují mezery, pokud máte Subversion např. v Program Files může to nadělat více problémů než užitku a chyby se projevují různě a ne zcela systémově. Doporučuji se tomu předem vyhnout, ušetříte si čas a nervy.
<?xml version=“1.0” ?>
<project name=“akce2” basedir=“.” default=“main”>

&lt;!-- Sets the DSTAMP, TSTAMP and TODAY properties --&gt;
&lt;tstamp/&gt;

&lt;!-- Load our configuration --&gt;
&lt;property file="./build.properties" /&gt;
&lt;taskdef name="svnlog" classname="phing.tasks.ext.svn.SvnLogTask" /&gt;

&lt;property name="package" value="${phing.project.name}" override="true" /&gt;
&lt;property name="builddir" value="${tmp}/build/${phing.project.name}" override="true" /&gt;
&lt;property name="srcdir"  value="${project.basedir}" override="true" /&gt;


&lt;target name="svn" description="SVN executes"&gt;
   &lt;!-- Export HEAD copy do /tmp/ --&gt;
  &lt;svnexport
  svnpath="${svnpath}"
  repositoryurl="${rep}"
  force="yes"
  todir="${tmp}\export\${phing.project.name}"/&gt;
  &lt;!-- Získání čísla HEAD --&gt;
  &lt;svnlastrevision
    svnpath="${svnpath}"
    workingcopy="${wc}"
    propertyname="svn.lastrevision"/&gt;
  &lt;!-- Vygenerování aktuálního logu --&gt;
  &lt;svnlog
    svnpath="${svnpath}"
    repositoryurl="${rep}"
    name="CHANGELOG"
    xml="false"
    verbose="true"
    todir="${tmp}\export\${phing.project.name}"/&gt;
&lt;/target&gt;

&lt;target name="phpdoc" description="API Documentation" depends="svn"&gt;
  &lt;!-- Generování phpdoc dokumentace --&gt;
  &lt;phpdoc title="Akce2008 API Documentation"
   destdir="${builddir}/apidocs"
   sourcecode="yes"
   defaultpackagename="Akce2008"
   output="HTML:default:default"&gt;
    &lt;fileset dir="${tmp}/export/${phing.project.name}"&gt;
     &lt;include name="*/*.php" /&gt;
     &lt;exclude name="inc/phpmailer/**" /&gt;
     &lt;exclude name="build/**" /&gt;
    &lt;/fileset&gt;
    &lt;projdocfileset dir="."&gt;
       &lt;include name="CHANGELOG" /&gt;
     &lt;/projdocfileset&gt;
  &lt;/phpdoc&gt;
 &lt;/target&gt;

  &lt;!-- Fileset for all files --&gt;
  &lt;fileset dir="${tmp}/export/${phing.project.name}" id="allfiles"&gt;
    &lt;include name="**" /&gt;
    &lt;exclude name="build.xml" /&gt;
    &lt;exclude name="build.properties" /&gt;
  &lt;/fileset&gt;

&lt;!-- Main Target --&gt;
&lt;target name="main" description="main target" depends="phpdoc"&gt;
  &lt;!-- Zdrojové kódy pro příslušnou revizi --&gt;
  &lt;zip destfile="${builddir}/${phing.project.name}-R${svn.lastrevision}-${DSTAMP}${TSTAMP}.zip" basedir="${tmp}/export/${phing.project.name}" /&gt;
  &lt;!-- Vygenerovanou dokumentaci přesunu do ZIP s číslem příslušné revize --&gt;
  &lt;zip destfile="${builddir}/${phing.project.name}-apidocs-R${svn.lastrevision}-${DSTAMP}${TSTAMP}.zip" basedir="${builddir}/apidocs" /&gt;
  &lt;!-- Smazaní temp adresáře --&gt;
  &lt;delete dir="${builddir}/apidocs" includeemptydirs="true" verbose="true" failonerror="true" /&gt;

&lt;/target&gt;

</project>

Vlastní build se pustí pomocí phing z příkazové řádky tam kde máte build.xml uložený. Pokud se nedaří Phing nainstalovat a nakonfigurovat pro chod např. s PHPDoc, tak doporučuji postup ze stránek Phingu.
pear channel-discover pear.phing.info
pear install -a phing/phing
pear install channel://pear.php.net/VersionControl_SVN-0.3.1
Doufám, že někomu rady budou k užitku, Phing je skvělý produkt i když většina asi dá za přednost Antu pokud nedělají čistě PHP.