2022-12-07 11:42:00 +0100 +0100

Prskavčí blog

Dec 7, 2022

GRPC s Buf

Pokud pracujete s Protocol Buffers tak celá léta jste byli odkázani na generátor protoc, který je napsaný v CPP. Je to dobré řešení, ale musíte trochu řešit, aby vám to šlo všude správně nainstalovat, včetně pluginů apod.

Před časem se objevila firma Buf, kteří se snaží vylepšit celkově práci s Protocol buffers pro každého kdo chce je efektivně a jednoduše používat zejména v týmu. Vylepšují celé workflow a jejich obchodní model je kolem Buf Schema Registry, je to placená služba. Zatím nemám názor nakolik je to užitečné, aby je to uživilo. Přide mi to podobné jako co dělá Apollo pro GraphQL.

V říjnu mě zaujalo, ale něco jiného na blogu zveřejnili článek o tom, že přepsali celý kompiler do Go. To jsem musel vyzkoušet, jak dobrá zkušenost to bude. Zkusil jsem to na klasickém helloworld příkladu a popíšu v čem byli problémy a jak to celé funguje.

Svůj příklad jsem dal do repository, kde můžete si to stáhnout pokud to budete chtít vyzkoušet sami.

Testoval jsem to M1 Mac mini co používám jako svůj hlavní počítač s posledním MacOS Ventura. Jako první krok je potřeba nainstalovat jejich CLI.

brew install bufbuild/buf/buf

Ale zde byl první problém, buf je alias pro brew upgrade, issue, tak musíte vypnout případně brew plugin in zsh pokud máte jako já tento problém, nebo si udělat nějaký alias co nebude v konfliktu. Já jsem to vyřešil pomocí Makefile kde mám cestu k nástroji explicitně uvedenou.

Jak jsem pochopil tak konfigurace generátoru se dělá pomocí YAML souborů.

Ten nejdůležitější je buf.gen.yaml:

 • verze pro buf.build
version: v1
plugins:
 - plugin: buf.build/protocolbuffers/go
  out: proto/
  opt: paths=source_relative
 - plugin: buf.build/grpc/go
  out: proto/
  opt: paths=source_relative
 • verze pro protoc, kde musíte doinstalovat do systému protoc
version: v1
plugins:
 - plugin: go
  out: proto/
  opt: paths=source_relative
 - plugin: go-grpc
  out: proto/
  opt: paths=source_relative
 • instalace pluginů pro protoc je jednoduchá, zase přes brew pokud by jste to potřebovali
brew install protoc-gen-go protoc-gen-go-grpc

Druhý konfigurační soubor buf.work.yaml nám určuje, kde jsou *.proto soubory.

version: v1
directories:
 - proto

Poslední konfigurační soubory buf.yaml nám určuje chování pro jednotlivé služby, jak se detekují breaking changes a jak funguje linting.

version: v1
breaking:
 use:
  - FILE
lint:
 use:
  - DEFAULT

Vlastní protobuf soubor je jednoduchý v tomto příkladě. Chování linteru se dá nastavit, zda vyžaduje suffix Service jako v tomto případě apod.

syntax = "proto3";

package helloworld.v1;

option go_package = "github.com/abtris/buf.build-example/helloworld/v1;helloworldv1";

// The greeting service definition.
service GreeterService {
 // Sends a greeting
 rpc SayHello (SayHelloRequest) returns (SayHelloResponse) {}
}

// The request message containing the user's name.
message SayHelloRequest {
 string name = 1;
}

// The response message containing the greetings
message SayHelloResponse {
 string message = 1;
}

Lint se pustí pomocí

buf lint

Generování kódu, který používáme v klientu a serveru dostaneme pomocí

buf generate

Výstupem jsou potom helloworld.pb.go a helloworld_grpc.pb.go, které potom importujeme do kódu serveru a klienta a základ je hotový.

Server pustíme pomocí.

go run greeter_server/main.go

a v druhém terminálu pustíme klient

go run greeter_client/main.go

pro test místo klienta můžete použít grpcurl

grpcurl -plaintext -d '{"name":"World"}' localhost:50051 helloworld.v1.GreeterService/SayHello

díky GRPC reflection můžete listovat metody apod.

$ grpcurl -plaintext localhost:50051 list
grpc.reflection.v1alpha.ServerReflection
helloworld.v1.GreeterService

Pokud pracujete s GRPC a Go tak se mi ozvěte budeme věnovat nějaký další Go meetup tomuto tématu.