Prskavčí blog

Jun 23, 2008

Assembla: SVN a Trac pro každého

Pokud hledáte free hosting pro svůj projekt a není to opensource na které se hodí Sourceforge nebo Google Code, tak je několik alternativ např. OpenSVN a Assembla. Já jsem si vybral Assembla, ve free variantě vám umožní hostovat projekty do 500MB což mě zatím stačí a pro ty na kterých aktuálně dělám také bude stačit. Tak není nic jednodušího než si založit projekt a potom vyexportovat repozitory u sebe ze SVN.

svnadmin dump path_to_rep >file.dump
Pokud máte toho víc, možná užijete tento export.bat, aby to bylo jednodušší pro celé repository, také se to hodí na zálohování.
dir path_to_rep\rep_dir /b /O /AD >dir1.txt

FOR /F %%M IN (dir1.txt) DO ( ECHO %%M svnadmin dump path_to_rep/rep_dir/%%M –incremental >%%M.dmp zip -m -9 -g %%M.dmp.zip %%M.dmp )

Jednotlivé dump soubory potom naimportujete do Assembla. Hlavní výhodou je to, že je k dispozici celý systém třeba jen pro vás a nejste nikde k nalezení pokud zrovna nechcete. Samozřejmě těžko můžu dát ruku do ohně za spolehlivost a důvěryhodnost firmy, která to provozuje, ale jejich filozifie se mi líbí. Samozřejmě bych uvítal třeba firmu, která by to poskytovala u nás, ale myslím si že to už dnes není potřeba. Na https://www.assembla.com/tour najdete porovnání Free varianty s těmi komerčními. Commercial mi přijde při ceně kolem $150 (cca 2400 Kč) za rok celkem dobrá, myslím že provoz a údržba vlastního stroje na podobný účel musí přijít i malého soukromníka na mnohem větší peníze.

Aktualizace 17.12.2008

Už firma svoji politiku změnila a nemůžete si svůj projekt mít jako privátní zdarma, je to škoda, použitelné to ale zůstává pro otevřené projekty