2023-01-25 12:57:04 +0100 +0100

Prskavčí blog

Jan 25, 2023

Pozor na základní nastavení http klienta v Go (a nejen tam)

O tomto problému se napsalo mnoho článků, ale stále vidím ten problém, který se vrací dokola a dokola. Většina programovacích jazyků nemá základní nastavení pro HTTP dělané pro běh v produkci. Budeme si to demonstrovat na příkladu Go, ale ostatní jazyky jsou na tom často podobně, někdy lépe někdy hůře.

Pokud vezmete standardní knihovnu a budete chtít udělat request tak vám vyjde něco takového.

func main() {
 url := "http://localhost:3000"
 var httpClient = &http.Client{}
 response, _ := httpClient.Get(url)
 fmt.Println(response)
}

V tomto případě veškeré nastavení HTTP klienta je dáno pomocí default transport.

var DefaultTransport RoundTripper = &Transport{
 Proxy: ProxyFromEnvironment,
 DialContext: defaultTransportDialContext(&net.Dialer{
 Timeout:  30 * time.Second,
 KeepAlive: 30 * time.Second,
 }),
 ForceAttemptHTTP2:   true,
 MaxIdleConns:     100,
 IdleConnTimeout:    90 * time.Second,
 TLSHandshakeTimeout:  10 * time.Second,
 ExpectContinueTimeout: 1 * time.Second,
}

Podle toho základního nastavení se váš HTTP klient bude chovat, všechny nastavené timeouty jsou definovány a vy nemůžete jednoduše to klienta později zasáhnout.

Pokud to chcete vylepšit, tak pokud vám stačí sáhnout na základní timeout můžete to nastavit takto:

func main() {
 url := "http://localhost:3000"
 var httpClient = &http.Client{
 Timeout: time.Second * 10,
 }
 response, _ := httpClient.Get(url)
 fmt.Println(response)
}

Tím přepíšete 30s timeout na 10s což je tak maximální hodnota co bych pro synchronní POST request asi akceptoval, i když je to hodně za tím co jsem ochotný čekat jako uživatel.

Cestou jak si držet vše pod kontrolou je vlastní klient, kde transport přetížíme a použijeme vlastní nastavení.

type HTTPClientSettings struct {
 Connect     time.Duration
 ConnKeepAlive  time.Duration
 ExpectContinue  time.Duration
 IdleConn     time.Duration
 MaxAllIdleConns int
 MaxHostIdleConns int
 ResponseHeader  time.Duration
 TLSHandshake   time.Duration
}

func NewHTTPClientWithSettings(httpSettings HTTPClientSettings) (*http.Client, error) {
 var client http.Client
 tr := &http.Transport{
 ResponseHeaderTimeout: httpSettings.ResponseHeader,
 Proxy:         http.ProxyFromEnvironment,
 DialContext: (&net.Dialer{
  KeepAlive: httpSettings.ConnKeepAlive,
  DualStack: true,
  Timeout:  httpSettings.Connect,
 }).DialContext,
 MaxIdleConns:     httpSettings.MaxAllIdleConns,
 IdleConnTimeout:    httpSettings.IdleConn,
 TLSHandshakeTimeout:  httpSettings.TLSHandshake,
 MaxIdleConnsPerHost:  httpSettings.MaxHostIdleConns,
 ExpectContinueTimeout: httpSettings.ExpectContinue,
 }

 // So client makes HTTP/2 requests
 err := http2.ConfigureTransport(tr)
 if err != nil {
 return &client, err
 }

 return &http.Client{
 Transport: tr,
 }, nil
}

Pokud máme vlastní nastavení tak použití je podobné jen přímo specifikujeme jednotlivé parametry.

func main() {
 url := "http://localhost:3000"

 httpClient, err := NewHTTPClientWithSettings(HTTPClientSettings{
 Connect:     5 * time.Second,
 ExpectContinue:  1 * time.Second,
 IdleConn:     90 * time.Second,
 ConnKeepAlive:  30 * time.Second,
 MaxAllIdleConns: 100,
 MaxHostIdleConns: 10,
 ResponseHeader:  5 * time.Second,
 TLSHandshake:   5 * time.Second,
 })
 if err != nil {
 fmt.Println("Got an error creating custom HTTP client:")
 fmt.Println(err)
 return
 }

 response, _ := httpClient.Get(url)
 fmt.Println(response)
}

Tohle je dobré řešení, ale stále to neřeší všechno. Někdy bychom chtěli pro specifický případ (PUT, POST) jiný timeout nebo deadline a nechceme kvůli tomu modifikovat HTTP klienta, to se dá docílit pomocí contextu context.WithTimeout nebo context.WithCancel. Použití je vidět potom v dalším případě.

func main() {
 url := "http://localhost:3000"

 req, err := http.NewRequest(http.MethodGet, url, nil)
 if err != nil {
 log.Fatal(err)
 }

 ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
 _ = time.AfterFunc(1*time.Second, func() { cancel() })

 httpClient, err := NewHTTPClientWithSettings(HTTPClientSettings{
 Connect:     5 * time.Second,
 ExpectContinue:  1 * time.Second,
 IdleConn:     90 * time.Second,
 ConnKeepAlive:  30 * time.Second,
 MaxAllIdleConns: 100,
 MaxHostIdleConns: 10,
 ResponseHeader:  5 * time.Second,
 TLSHandshake:   5 * time.Second,
 })
 if err != nil {
 fmt.Println("Got an error creating custom HTTP client:")
 fmt.Println(err)
 log.Fatal(err)
 }

 response, _ := httpClient.Do(req.WithContext(ctx))
 fmt.Println(response)
}

Stále se, ale může stát, že nejste na straně klienta, ale serveru a tam se to úplně dobře vyřešit nedá a proto v Go 1.20 přidali ResponseController, kde získáte přístup k těmto metodám:

Flush()
FlushError() error // alternative Flush returning an error
Hijack() (net.Conn, *bufio.ReadWriter, error)
SetReadDeadline(deadline time.Time) error
SetWriteDeadline(deadline time.Time) error

Tady se dá například prodloužit deadline requestu, pokud to je potřeba. Celou diskuzi o manipulaci timeoutu v Handleru najde na Githubu.

Proto nezapomínejte nastavit HTTP klienty pro produkci, testuje performance, měřte latency a podle toho si upravte nastavení, je dobře vědět kde máte limity a podle toho si to nastavit. Nenechávejte to základním nastavení, v produkci to může způsobovat nepříjemné chyby, které se špatně odhalují, protože často působí jako náhodné chyby.

Pokud vás tohle třeba trochu zaujalo tak si přijďte popovídat o Go and release 1.20 na další Pražský Go meetup 21.února.