Prskavčí blog

Školení a kurzy

Sep 12, 2017 - 2 minute read -

Školení a kurzy vám udělám na míru. Máte-li zájem o školení, pošlete svou poptávku na email.

Git distribuovaný verzovací systém pro každého

Git je dnes moderní verzovací systém, který se výborně hodí k agilnímu vývoji ve firmách. Zavedení do infrastruktury a procesů vývoje není složitější než jiný verzovací systém. Jeho znalost mezi vývojáři se v posledních letech značně vylepšila a stále více firem ve světě i u nás ho používá.

Osnova:

 • Verzovací systémy od historie až po současnost
 • Základní pojmy pro verzovací systémy
 • Instalace Git klienta pro všechny operační systémy
 • Základní workflow v Gitu a potřebné příkazy
 • Práce z příkazové řádky a její využití na maximum
 • Praktické využití Gitu nejenom pro programátory, verzovaní konfigurace a jiných dokumentů
 • Pokročilé funkce, práce s větvemi a více vzdálenými repositáři
 • Vlastní Git server ve firmě nebo práce s Githubem (dle požadavků zadavatele)
 • Pracovní workflow a jejich nasazení v praxi
 • Tipy a triky

Jenkins 2.0 – použití Continuous Integration engine

Pochopení a využití procesu Continuous Integration s využitím nástroje Jenkins vám pomůže zvýšit kvalitu softwaru, který vyvíjíte, zároveň sníží čas na jeho dodávku. Continuous Integration vám umožňuje kontrolovat kvalitu softwaru průběžně po malých částech a minimalizovat riziko rozsáhlých chyb, jak tomu bylo v případě klasického vodopádového přístupu.

Školení používá ukázky v PHP, Ruby, Go a Javascript a operační systém MacOS X nebo Linux.

Osnova:

 • Continuous Delivery (CD) and Continuous Integration (CI) concepts
 • Core Jenkins concepts
 • Practical Jenkins usage
 • How make CI/CD in Jenkins
 • Continuous Delivery Pipelines
 • Best Practices
 • Automation using Ansible
 • Docker in Jenkins

Docker

Docker je open source projekt k zabalení, odeslání a spuštění jakékoliv aplikace jako kontejner.

Osnova:

 • Instalace dockeru, provoz na platformách linux, mac a windows
 • Start prvního docker kontejneru
 • Výroba vlastních docker images s použitím Dockerfiles
 • Práce s Docker Hubem a jak na vlastní private docker registry
 • Nástroj docker-compose pro práci s kontejnery
 • Využití dockeru pro testování, sandboxing
 • Deployment aplikací pomocí dockeru

V případě zájmu náváhejte mě kontaktovat.