2023-03-10 14:01:50 +0100 +0100

Prskavčí blog

Mar 10, 2023

Workflow Engines - Temporal.io

Nevím kolik z vás se setkalo s pojmem Workflow Engines. Ve wikipedii se dočtete něco jako:

Workflow engine je softwarová aplikace, která řídí podnikové procesy. Je klíčovou součástí workflow technologie a obvykle využívá databázový server.

Workflow engines mají především tři funkce:

 • Ověřování aktuálního stavu procesu: Ověření, zda je platné provedení úlohy vzhledem k aktuálnímu stavu.
 • Určení oprávnění uživatelů: Kontrola, zda je aktuální uživatel oprávněn provést úlohu.
 • Spuštění skriptu podmínek: Po absolvování předchozích dvou kroků provede engine pracovního postupu úlohu, a pokud se provedení úspěšně dokončí, vrátí úspěch, pokud ne, ohlásí chybu spuštění a vrátí změnu zpět.

V článku se budu zabývat specifickou skupinou nástrojů, které se združují pod pojmem Durable Execution (DE). Jejich hostorie je celkem dlouhá a postupně vznikají evolučně nové a nové nástroje.

flowchart TD A[Amazon SWF] A-->B[Azure/durable task] A-->C[infinitic] B-->D[Azure Durable Functions] B-->E[Cadence] A-->E E-->F[Temporal.io] click A href "https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/developerguide/swf-welcome.html" "Amazon SWF" click C href "https://docs.infinitic.io/" "infinitic" click D href "https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/durable/durable-functions-overview?tabs=csharp-inproc" "Azure Durable Function" click E href "https://cadenceworkflow.io/" "Cadence" click F href "https://temporal.io/" "Temporal.io"

Temporal.io

Já se zaměřím na nástoj Temporal.io, který je nejnovější, ale neznamená to, že vznikl před pár lety, jeho tvůrci už právě pracovali na Amazon SWF a potom v Uberu a v Microsoftu. V roce 2019 založili startup Temporal.io, kde navázali na práci v Cadence a Temporal je fork Cadence.

Maxim Fateev (Co-Founder & CEO Temporal.io) měl skvělou přednášku Designing a Workflow Engine from First Principles ze které také pochazí následující diagram.

%% https://mermaid.js.org/syntax/sequenceDiagram.html sequenceDiagram rect rgb(220, 220, 220) note right of Client: ACID actor Client; participant Engine; participant WorkflowState; participant Timers; participant TaskQueues; participant WorkflowDefinition; Client->>Engine: start activate Engine Engine->>WorkflowState: create WorkflowState-->>Engine: ack Engine-->>Timers: add workflow timeout Timers-->>Engine: ack Engine-->>TaskQueues: add workflow task TaskQueues-->>Engine: ack TaskQueues-->>WorkflowDefinition: send deactivate Engine end rect rgb(220, 220, 220) note right of Engine: ACID participant Engine; participant WorkflowState; participant Timers; participant TaskQueues; participant WorkflowDefinition; activate Engine WorkflowDefinition->>Engine: execute Task 1 Engine->>WorkflowState: update WorkflowState-->>Engine: ack Engine->>TaskQueues: add Task 1 TaskQueues-->>Engine: ack Engine->>Timers: add Task 1 timeout Timers-->>Engine: ack Engine-->>WorkflowDefinition: send deactivate Engine end

V tom diagramu je dobře vidět rozdíl Temporalu oproti klasickým frontám. Máte to ACID transakce, které vám zaručí spolehlivost při změnách a to i když část infrastruktury má potíže, je snaha o to, aby veškerý stav byl bezpečně uložený v databázi. Když k tomu přidáte pravidla jak správně psát workflows tak by jste neměli narazit z mé zkušenosti na problémy. Důležité je aby Activities byli idempotetní bez vedlejších effektů, je to stejné jako když píšete skript na infrastrukturu a taky nechcete, aby script vytvářel nově instance pokud ho pustíte znovu.

Praktický příklad

Dost teorie, praktický příklad jak se píše workflow a activity. Mám malý projekt Hugo Netlify Autoupdater, který funguje jako dependBot pro specifický účel update verze Hugo ve všech mých projektech, které Hugo používají. Vzal jsem projekt a přepsal ho pro Temporal, kód najdete v repozitáři.

Vlastní workflow je super jednoduché. Nejdříve zjistíme jaká je poslední releasu Huga a zapíšeme si ji do proměné typu HugoResult.

var result HugoResult
 err := workflow.ExecuteActivity(ctx, CheckHugoReleaseVersion, sourceRepo).Get(ctx, &result)

Potom načteme konfiguraci z TOML souboru, kde jsou jednotlivé projekty, které potřebujeme udržovat. Pro každé repository zkontrolujeme jaká verze je aktuálně nasazená.

var deployedResult DeployResult
err = workflow.ExecuteActivity(ctx, CheckCurrentDeployedVersion, repository).Get(ctx, &deployedResult)

Nakonec pokud je nová verze k dispozici tak provedem vytvoření příslušného pull requestu.

 if deployedResult.deployVersion != result.hugoVersion {
  var resultChild bool
  err = workflow.ExecuteActivity(ctx, DeployNewVersion, result, deployedResult, repository).Get(ctx, &resultChild)
  if err != nil {
  return finalResult, err
  }
  finalResult += 1
 }

Celé workflow je v souboru workflow.go a všechny activity jsou v activity.go. Tohle je hodně jednoduchý příklad, tak jsem se moc nezatěžoval s tím to rozdělit nějak více. Activity jsou jednoduché Go funkce, které jsou spuštěny workerem, musíte se postarat, aby byli všechny workery správně nakonfigurovány. Vlastní worker si musí zaregistrovat aktivity, které podporuje a ty bude zpracovávat. Workflow se nastartuje pomocí startovací funkce. Neměl jsem k dispozici Temporal Cloud a celý temporal jsem běžel v docker compose u sebe na laptopu.

Užitečné nástroje na práci s Temporal.io

Doporučené články v angličtině

Shrnutí

Temporal mi příjde jako skvělý nástroj, který se hodí do portfolia vývojáře, rozhodně dosáhnete lepší vývsledky než když používáte klasické fronty (Sidekiq, Faktory) a pokud si o tom chcete dozvědět více, přijďte na další Go meetup v dubnu, kde Václav Brož bude mluvit o svých zkušenostech s tímto systémem.