2021-04-09 09:15:26 +0200 +0200

Prskavčí blog

Apr 9, 2021

Go Embed a jak ho použít

V novém Go 1.16 kromě jiného přibyla nové directiva na úrovni balíčku //go:embed. Ta umožňuje v čase kompilace zahrnout do binarního výstupu soubory, které potřebujete. Například CSS a JS pro váš webserver nebo zakladní konfigurační soubory v JSONu nebo YAMLu apod.

Nebudu se zabývat všemy aspekty této directivy, to už skvěle udělal Ben Johnson v svém článku How to Use //go:embed, který všem doporučuji přečíst.

Teď k mému příkladu. Mám jednoduchý CLI nástroj pro práci s Github Actions, který generuje badge do readme a vytvoří zakladní workflow soubory pro moje nejpoužívanější použití v Go a Node.js.

Právě ta druhá funkce kde se generuje Yaml soubor je skvělá pro //go:embed. Templates zůstanou v repozitáři jako soubory, ale nemusím je nikde stahovat nebo mít nějak extra v balíčku.

Nejdříve co potřebujete. V go.mod mám definované tyto závislosti:

module github.com/abtris/ga-badge

go 1.16

require github.com/urfave/cli/v2 v2.3.0

Jak vidíte je to jen Go 1.16+ a knihovna na práci s flagy pro CLI. Zvolil jsem tuto jednodušší knihovnu než moji obvyklou cobra, protože nečekám, že by bylo potřeba více příkazů než 5. Ale i tak mi chyběl generátor, který CLI příkazdy sám vytváří, je to rychlejší než to psát.

Go embed musíte definovat na úrovni celkého balíčku a nemůžete to definovat uvnitř funkcí. Já jsem zvolil kombinaci s embed.FS, kdy přes masku máte přístup k celému stromu souborů, u mě jsou to všechny YAML soubory ve složce templates.

//go:embed templates/*.yaml
var files embed.FS

Když máte takto definované jaké soubory chcete použít tak vlastní použití je velmi jednoduché.

data, err := files.ReadFile("templates/go.yaml")
if err != nil {
    return "", fmt.Errorf("Error read file")
}

Soubor načtete jako []byte a potom s ním pracujete standardně pomocí io/ioutil balíčku nebo co zrovna potřebujete.

Použití je přímočaré a dá se velmi dobře použít v mnoha situacích. Zatím mám cesty k souborům na přímo, ale to se dá vylepšit přes funkci ReadDir, kdy si vrátíte kolekci []fs.DirEntry se soubory v embed filesystému.

templates, _ := fs.ReadDir(files, "templates")

Tak pokud používáte Go a potřebujete občas nějaký soubor přímo do zkompilovaného binárky tak teď víte jak na to.