2021-04-09 09:15:26 +0200 +0200

Prskavčí blog

Sep 20, 2018

Hacking Drone s frameworkem GoBot a knihovnou GoCV (OpenCV)

Ve volném časem se věnuju různým věcem a jedna z nich je hraní s Golangem a frameworkem pro IoT Gobot a GoCV.

Gobot umí pracovat s mnoha zařízeními, já si hraju s dronem Tello. Dron má 5Mpx kameru a můžete ho ovládat přes wifi. Protokol pro ovládání je celkem jednoduchý. Můžete používat ho přes UDP a to buď v ASCII nebo binárně.

Tady je jednoduchý příklad, kde drone vzlétne a po chvíli přistane.

package main

import (
 "log"
 "net"
)

func main() {
 conn, err := net.ListenPacket("udp", ":0")
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }
 defer conn.Close()

 dst, err := net.ResolveUDPAddr("udp", "192.168.10.1:8889")
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

 _, err = conn.WriteTo([]byte("command"), dst)
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

 _, err = conn.WriteTo([]byte("takeoff"), dst)
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

 _, err = conn.WriteTo([]byte("land"), dst)
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }

}

nebo můžete použít netcat

$ echo -n "command" | netcat -u 192.168.10.1 8889
$ echo -n "takeoff" | netcat -u 192.168.10.1 8889
$ echo -n "land" | netcat -u 192.168.10.1 8889

pokud použijeme Gobot, kód vypadá takto:

package main

import (
 "fmt"
 "time"

 "gobot.io/x/gobot"
 "gobot.io/x/gobot/platforms/dji/tello"
)

func main() {
 drone := tello.NewDriver("8888")
 var flightData *tello.FlightData
 var battery int8
 work := func() {
  drone.TakeOff()

  drone.On(tello.FlightDataEvent, func(data interface{}) {
   flightData = data.(*tello.FlightData)
   battery = flightData.BatteryPercentage
   fmt.Println("Height:", flightData.Height)
  })

  gobot.After(5*time.Second, func() {
   fmt.Println("Battery:", battery)
   drone.Land()
  })
 }

 robot := gobot.NewRobot("tello",
  []gobot.Connection{},
  []gobot.Device{drone},
  work,
 )

 robot.Start()
}

Drone umí pracovat s videm a já to používám na práci s OpenCV knihovnou. Používam detekci zmíněnou tady Face detection kde se použije externí CascadeClassifier - soubor s modelem, který se použije. Program pracuje s každým snímkem a klasifikátor se použije k detekci tváře. Pokud najde tvář, nakreslí zelený obdelník kolem každé jak je vidět na obrázku:

kód kombinuje GoCV (wrapper kolem OpenCV) a GoBot.

/*
You must have ffmpeg and OpenCV installed in order to run this code. It will connect to the Tello
and then open a window using OpenCV showing the streaming video.

How to run

 go run examples/tello_opencv.go
*/

package main

import (
 "fmt"
 "image"
 "image/color"
 "io"
 "os/exec"
 "strconv"
 "time"

 "gobot.io/x/gobot"
 "gobot.io/x/gobot/platforms/dji/tello"
 "gocv.io/x/gocv"
)

const (
 frameX  = 400
 frameY  = 300
 frameSize = frameX * frameY * 3
)

func main() {
 drone := tello.NewDriver("8890")
 window := gocv.NewWindow("Tello")
 xmlFile := "haarcascade_frontalface_default.xml"
 ffmpeg := exec.Command("ffmpeg", "-hwaccel", "auto", "-hwaccel_device", "opencl", "-i", "pipe:0",
  "-pix_fmt", "bgr24", "-s", strconv.Itoa(frameX)+"x"+strconv.Itoa(frameY), "-f", "rawvideo", "pipe:1")
 ffmpegIn, _ := ffmpeg.StdinPipe()
 ffmpegOut, _ := ffmpeg.StdoutPipe()

 work := func() {
  if err := ffmpeg.Start(); err != nil {
   fmt.Println(err)
   return
  }

  drone.On(tello.ConnectedEvent, func(data interface{}) {
   fmt.Println("Connected")
   drone.StartVideo()
   drone.SetVideoEncoderRate(tello.VideoBitRateAuto)
   drone.SetExposure(0)

   gobot.Every(100*time.Millisecond, func() {
    drone.StartVideo()
   })
  })

  drone.On(tello.VideoFrameEvent, func(data interface{}) {
   pkt := data.([]byte)
   if _, err := ffmpegIn.Write(pkt); err != nil {
    fmt.Println(err)
   }
  })
 }

 robot := gobot.NewRobot("tello",
  []gobot.Connection{},
  []gobot.Device{drone},
  work,
 )

 // calling Start(false) lets the Start routine return immediately without an additional blocking goroutine
 robot.Start(false)

 // now handle video frames from ffmpeg stream in main thread, to be macOS/Windows friendly
 for {
  buf := make([]byte, frameSize)
  if _, err := io.ReadFull(ffmpegOut, buf); err != nil {
   fmt.Println(err)
   continue
  }
  img, _ := gocv.NewMatFromBytes(frameY, frameX, gocv.MatTypeCV8UC3, buf)
  if img.Empty() {
   continue
  }

  // detect faces
  // color for the rect when faces detected
  blue := color.RGBA{0, 0, 255, 0}
  // load classifier to recognize faces
  classifier := gocv.NewCascadeClassifier()
  defer classifier.Close()
  if !classifier.Load(xmlFile) {
   fmt.Printf("Error reading cascade file: %v\n", xmlFile)
   return
  }
  rects := classifier.DetectMultiScale(img)
  fmt.Printf("found %d faces\n", len(rects))

  // draw a rectangle around each face on the original image,
  // along with text identifying as "Human"
  for _, r := range rects {
   gocv.Rectangle(&img, r, blue, 3)

   size := gocv.GetTextSize("Human", gocv.FontHersheyPlain, 1.2, 2)
   pt := image.Pt(r.Min.X+(r.Min.X/2)-(size.X/2), r.Min.Y-2)
   gocv.PutText(&img, "Human", pt, gocv.FontHersheyPlain, 1.2, blue, 2)
  }

  window.IMShow(img)
  if window.WaitKey(1) >= 0 {
   break
  }
 }
}

Pokud chcete začít si hrát s dronem, můžete použít přímo nástroje v linuxu nebo mac os x jako je netcat kdy jste schopni posílat příkazy přímo dronu pomocí síťového protokolu UDP.

Když si chcete více hrát je dobré zapojit programovácí jazyk. Jednoduchý klient pro UDP napíšete v libovolném jazyce, mi jsme na Webexpu pracovali s Javascriptem a výsledky byli pěkné.

Na práci s videem zatím nikdo nerozšířil Node.js verzi, ale určitě to půjde a časem to někdo dodělá. V Gobot frameworku to funguje, tam taky čteme video a dekodujeme ho pomocí ffmpeg a potom zpracujeme jednotlivé snímky. Například můžeme detekovat pohyb před kamerou, rozpoznat koho vidíme a detekovat, že vidíme lidi pomocí knihovny OpenCV.