2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Sep 5, 2013

Jenkins polling a git-notify

Minulý rok jsem psal o tom, že polling v Jenkinsu je zlo. To stále platí, ale i když máte tento přístup nemusí to stačit.

Tady je příklad hooku pro gitolite, který používáme na některých repository.

{% gist 5625369 %}

Občas je potřeba notifikovat jen větev, která se změní, aby to nepustilo zbytečně joby, kde změny neproběhli.

Nejdůležitější části, jsou detekce větve, escape lomítka ve jménech větve.

branch=$(git rev-parse --symbolic --abbrev-ref $1)
escaped_branch=$(echo $branch | sed s:/:%2F:g)

potom vlastní git-notify volání curlem.

REPOSITORY_BASENAME=$(basename "$PWD")
curl "https://jenkins.firma.cz/git/notifyCommit?url=ssh://git@git.firma.cz/$REPOSITORY_BASENAME&branch=$escaped_branch"

Snad to bude někomu užitečné také, pokud si chcete o Jenkinsu popovídat více, dejte vědět.