Prskavčí blog

May 26, 2010

Subversion post-commit pro více projektů v jednom repository

Pokud máte strukturu repository podobnou této:

/repository/project1/trunk
/repository/project1/branches
/repository/project1/tags
/repository/project2/trunk
/repository/project2/branches
/repository/project2/tags

a chtěli jste dělat nějakou akci pro jednotlivé projekty nebo jen pro některé je potřeba si trochu pohrát s post-commitem. Zde uvádím příklad na posílání mailu jen pro projekty, které začínají “php_“.

#!/bin/sh
# POST-COMMIT HOOK
REPOS="$1"
REV="$2"
REPNAME="${1##*/}"
SVNLOOK="/usr/bin/svnlook"
AWK="/usr/bin/awk"
GREP="/bin/egrep"
ERR="/tmp/errors" 

TEST=1

CHANGED=`$SVNLOOK changed -r "$REV" "$REPOS" | $AWK '{print $2}' | $GREP ^php_`
for FILE in $CHANGED 
do
  # echo $FILE >> $ERR 
  TEST=0
done 

if [ $TEST = 0 ]; then
  /srv/svn/tools/commit-email.pl "$REPOS" "$REV" adresat@email.com -h svn.hostname.cz -s "SVN: $REPNAME" > /tmp/postcommit-log 2>&1
  # echo "Send mail" >> $ERR
  exit 0
fi

Post commit je upraven tak, že pomocí svnlook si zjistí provedené změny a podle nich se zachová, tak se dá řídit celá logika akce, kterou chcete vykonat.