2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

May 26, 2010

Subversion post-commit pro více projektů v jednom repository

Pokud máte strukturu repository podobnou této:

a chtěli jste dělat nějakou akci pro jednotlivé projekty nebo jen pro některé je potřeba si trochu pohrát s post-commitem. Zde uvádím příklad na posílání mailu jen pro projekty, které začínají “php_”.

Post commit je upraven tak, že pomocí svnlook si zjistí provedené změny a podle nich se zachová, tak se dá řídit celá logika akce, kterou chcete vykonat.