Prskavčí blog

Jul 28, 2008

Subversion pro každého

Protože jsem v češtině nenašel žádnou knihu, kterou bych mohl strčit do ruky někomu kdo se mě ptá jak začít pracovat se Subversion a návody na webu nejsou zcela ucelené, tak jsem se rozhodl napsat takovou příručku pro každého kdo chce se Subversion pracovat.

Nesnažím se o překlad SVN book i když ten by této knize výrazně pomohl, ale snažím se shrnout postupy a praxe co nejjednodušeji, aby to začátečník pochopil. Já už se SVN, ale dělám delší čas a nemám potřebný odstup a proto budu vděčný za zpětnou vazbu co týká obsahu, co přidat a co je zbytečné a případných chyb.

Ke psaní jsem použil Docbook a jako editor XMLmind, PSPad a SciTE. Do html převádím docbook za pomoci PHP tímto jednoduchým skriptem.

<?php
$xml_filename="svn-kniha.xml";
$xsl_filename="c:\Program Files\XMLmind_XML_Editor\addon\config\docbook\xsl\xhtml\docbook.xsl";

$doc = new DOMDocument();
$xsl = new XSLTProcessor();

$doc->load($xsl_filename);
$xsl->importStyleSheet($doc);

$doc->load($xml_filename);

file_put_contents("index.html",str_replace("</head>","><link href='default.css' type='text/css' rel='stylesheet' />
</head>",$xsl->transformToXML($doc)));

?>