2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Jul 28, 2008

Subversion pro každého

Protože jsem v češtině nenašel žádnou knihu, kterou bych mohl strčit do ruky někomu kdo se mě ptá jak začít pracovat se Subversion a návody na webu nejsou zcela ucelené, tak jsem se rozhodl napsat takovou příručku pro každého kdo chce se Subversion pracovat.

Nesnažím se o překlad SVN book i když ten by této knize výrazně pomohl, ale snažím se shrnout postupy a praxe co nejjednodušeji, aby to začátečník pochopil. Já už se SVN, ale dělám delší čas a nemám potřebný odstup a proto budu vděčný za zpětnou vazbu co týká obsahu, co přidat a co je zbytečné a případných chyb.

Ke psaní jsem použil Docbook a jako editor XMLmind, PSPad a SciTE. Do html převádím docbook za pomoci PHP tímto jednoduchým skriptem.