2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Jun 12, 2008

Jednoduchá aplikace v PHP a Flex

Protože jsem byl na Adobe Air nedalo mi to a řekl jsem si že udělám jednoduchou aplikaci pro vyhledávání v našem univerzitním LDAPu. Stáhnul jsem si trial verzi Flex Builduru 3, to se ocení zvláště pokud chcete dát aplikaci nějaký design. Výsledná aplikace vypadá takto, skládá se z několika prvků, textové pole (mx:TextInput), tlačítka (mx:Button), výběr (mx:ComboBox), ty jsou strčené do společného hboxu. Potom dole je umístěný datagrid (mx:DataGrid) pro zobrazování dat.

		public function handleResultXML(event:ResultEvent):void {
			// the result object is our xml root
			// we get the row nodes of our result object
			// the data of the dataprovider populates the component
			myDataGrid.dataProvider = event.result.row;
		}
		// this function is called when we get an error from the server
		public function handleFault(event:FaultEvent):void {
				//txtArea.text = "Fault Response from HTTPService call:\n " + event.fault.toString();
		}</pre>

Vlastní PHP skript je jednoduchý, používá mojí knihovnu, kde zadáte část jména a vrátí celé jméno i s tituly a k tomu odpovídající telefon.

Pokud vám všechno funguje v Flex builderu, stačí dát Project -> Export Release Build a vytvořit AIR soubor, který je nainstalovatelný jako desktopová aplikace.