2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Sep 5, 2012

Grunt.js

Grunt.js je nástroj pro tvorbu ukolů. Obdobný nástroj existuje pro každý programovací jazyk a často nejenom jeden.

Osobně mám nejraději asi klasický Makefile pro jeho jednoduchost. Stačí do něj napsat příkazy co pustíte v shellu takže to víceméně může být cokoliv. Makefile má jednoduchou strukturu, obsahuje label a potom vlastní příkaz. Při zadání make se spustí label označený all.

all:
    make run
deploy:
    git push heroku master
run:
    coffee app.coffee
css:
    compass compile
logs:
    heroku addons:open loggly

Grunt.js je napsaný v node.js, instaluje se pomocí npm install grunt. Můžete si psát vlastní úkoly a pluginy, spoustu jich najdete hotových pomocí npm search grunt-.

V příkladu, který uvádím se používá pluginy compass, coffeelint a exec, nahrávají se pluginy pomocí loadNpmTasks('name'). Vlastní definované tasky můžete nahrát pomocí loadTasks('dir'). Nakonec po konfiguraci je potřeba zaregistrovat registerTask('default', 'watch').

module.exports = function(grunt) {
 // Load tasks
 grunt.loadNpmTasks('grunt-coffeelint');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-compass');
 grunt.loadNpmTasks('grunt-exec');
 // Project configuration.
 grunt.initConfig({
  compass: {
   dev: {
    src: 'sass',
    dest: 'public/stylesheets',
    outputstyle: 'expanded',
    linecomments: true
   },
   prod: {
    src: 'sass',
    dest: 'public/stylesheets',
    outputstyle: 'compressed',
    linecomments: false,
    forcecompile: true
   }
  },
  coffee: {
   app: ['app.coffee','lib/*.coffee']
  },
  watch: { // for development run 'grunt watch'
   app: {
    files: ['app.coffee', 'lib/*.coffee'],
    tasks: ['coffee:app', 'coffeelint:dev']
   },
   compass: {
    files: ['sass/**/*.scss'],
    tasks: ['compass:dev']
   }
  },
  coffeelint: {
   one: {
    files: ['app.coffee','lib/*.coffee'],
    options: {
     indentation: {
      value: 2,
      level: "error"
     }
    }
   }
  },
  coffeelintOptions: {
   max_line_length: {
    value: 100,
    level: 'error'
   }
  },
  exec: {
   deploy: {
    command: 'git push heroku master',
    stdout: true,
    stderr: true
   },
   logs: {
    command: 'heroku addons:open loggly'
   },
   run: {
    command: 'coffee app.coffee',
    stdout: true,
    stderr: true
   }
  }
 });

 // Load local tasks.
 grunt.loadTasks('tasks');
 // Default task.
 grunt.registerTask('default', 'watch');
};

Grunt.js umí generovat nějaké konfigurace pomocí grunt init:template. Základní templates jsou: commonjs, gruntfile , gruntplugin, jquery, node. Například vytvořit node.js modul včetně testů uděláte pomocí:

grunt init:node

Vlastní grunt.js obsahuje některé základní tasky už v základním balíčku, které můžete velmi dobře použít.

 • concat (spojování souborů)
 • init (vytvoření předefinovaných konfigurací)
 • lint (validace JSHint)
 • min (UglifyJS)
 • qunit
 • server
 • test
 • watch

Grunt.js se dá dobře použít na vytvoření buildu, kde spojíte všechny javascriptové soubory. Provést minifikaci a kontrolu například pomocí JSHint. Jako ukázku uvádím grunt.js z NGX library.

module.exports = function(grunt) {
  // tasks
  grunt.loadTasks('build/tasks');
  grunt.loadNpmTasks('grunt-recess');

  // configuration
  grunt.initConfig({
    pkg: '<json:package.json>',
    meta: {
      banner: '/**\n' +
        ' * <%= pkg.description %>\n' +
        ' * @version v<%= pkg.version %> - ' + '<%= grunt.template.today("yyyy-mm-dd") %>\n' +
        ' * @link <%= pkg.homepage %>\n' +
        ' * @license MIT License, https://www.opensource.org/licenses/MIT\n' +
        ' */'
    },
    concat: {
      dist: {
        src: ['<banner:meta.banner>', 'src/ngx.js', 'src/**/*.js'],
        dest: 'dist/ngx.js'
      }
    },
    clean: {
      dist: ['dist/']
    },
    copy: {
      dist: {
        files: {
          'dist/templates/ui': ['src/modules/ui/**/*.html'],
          'dist/libs': ['libs/**']
        }
      }
    },
    min: {
      dist: {
        src: ['<banner:meta.banner>', '<config:concat.dist.dest>'],
        dest: 'dist/ngx.min.js'
      }
    },
    recess: {
      dist_css: {
        src: 'src/**/*.less',
        dest: 'dist/styles/ngx.css',
        options: {
          compile: true
        }
      },
      dist_min: {
        src: '<config:recess.dist_css.dest>',
        dest: 'dist/styles/ngx.min.css',
        options: {
          compress: true
        }
      }
    },
    lint: {
      files: ['grunt.js', 'src/ngx.js', 'src/lang/*.js', 'src/modules/**/*.js']
    },
    watch: {
      scripts: {
        files: ['grunt.js', 'src/*.js', 'src/**/*.js'],
        tasks: 'lint concat min'
      },
      styles: {
        files: ['src/**/*.less'],
        tasks: 'recess'
      },
      templates: {
        files: ['src/modules/**/*.html'],
        tasks: 'copy'
      }
    }
  });

  // default task
  grunt.registerTask('default', 'lint clean concat copy min recess');

};

Grunt.js využívá například Yeoman, na tyto úkoly.

 • kontrolu javascriptu pomocí JSHint
 • kompilace CoffeeScriptu a SASS souborů pro produkci
 • používá r.js ke kompilaci a optimalizaci
 • spojení a minifikaci skriptů a stylů
 • komprese obrázků pomocí OptiPNG pro PNG a JPEGtran-turbo pro JPEG.
 • spuštění unit testů proti headless WebKit browser (PhantomJS)
 • vytvoření Application Cache manifest via Confess.js

Použití je všestrané a pokryje to celé spektrum práce s aplikacemi v javascriptu.