2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Apr 7, 2008

WebCamp'08 rozhovor s organizátory

Celkově lze konstatovat, že konference WebCamp'08 byla úspěšná. Organizátoři Jakub Vrána a Vilém Málek poskytli odpověď na pár otázek.

Vilém Málek: Kdy a koho to vlastně napadlo, je těžké říci. Co já vím, už dříve se různí lidé snažili o konferenci podobného typu. Myslím, že na prvním PWP (díky, Plaváčku) jsem se setkal s Jakubem a mluvili jsme o jeho plánované PHP konferenci, která se ale neuskutečnila. Někdy loni jsme se proto sešli a nakonec jsme se domluvili, že uspořádáme dvoudenní webdevelopersko-webdesignérskou konferenci.

Vilém Málek: Hledali jsme nějaký výstižný název, který by měl spojitost s webem a webovými technologiemi a který by zároveň byl použitelný jako doména druhé úrovně, na které by běžela prezentace. Po několika pokusech se z toho vyloupnul WebCamp.

Vilém Málek: Byl jsem rád, že přišlo tolik lidí, které jsem “znal” jen virtuálně, bohužel jsem neměl dost času, abych se jim věnoval. Celkem mě zamrzelo, že nedorazila řada lidí, které jsem pozval, ale chápu, že každý má vlastní časový harmonogram. Škoda, že webdesignérský den byl co do účasti slabší než webdeveloperský, myslím, že prezentovaná témata si zasloužila větší pozornost.

Vilém Málek: Ano, několik původně domlouvaných přednášek se z různých důvodů nekonalo.

Vilém Málek: Pokud jsem si všimnul, Jakub stanovené časy dodržel. Já jsem pro webdesignérský den už dopředu počítal s tím, že se prostor jednotlivých přednášek bude dynamicky posunovat podle zájmu publika a dispozic přednášejících. Po zkušenostech z jiných konferencí, kterých jsem se zúčastnil jako divák, přednášející i moderátor, jsem měl dojem, že to tak bude výhodnější.

Vilém Málek: WebCamp je pro mne tak trochu jako splněný klukovský sen a to je silná motivace. Ale plány na tak dlouhé časové období ovlivňuje příliš mnoho faktorů, než abych mohl říci, zda bude či ne.

Vilém Málek: Rádi bychom dali dohromady prezentace a zvukový záznam, který jsme pořídili, a zpřístupnili tyto materiály registrovaným účastníkům konference.

Vilém Málek: Webdeveloperského dne se účastnilo kolem šedesáti lidí, webdesignérského asi o třetinu méně. Je celkem těžké to říci přesně, protože někteří z nich přišli jen na jedinou konkrétní přednášku nebo třeba jen na dopolední část programu. Přednášejících bylo osmnáct, dva pořadatelé a čtyři hostesky.

Vilém Málek: Úplné vyúčtování bude k dispozici až za měsíc, ale můžu už říci, že konferenční poplatky nepokryly přímé náklady. Nepřímé jsem ani nepočítal ;-)

Ladislav Prskavec: Nakonec chci za účastníky poděkovat, protože takovéto akce jsou skvělé hlavně na setkání s lidmi, které obvykle známe jen z internetu.

Jakub Vrána: My taky děkujeme, že jsi přišel a že jsi pořídil a zveřejnil fotky.