2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Nov 5, 2007

Tvorba čárového kódu v PHP

Nedávno jsem tvořil apliakci, která obsahuje čárový kód. Doposud jsem neměl s tím co dočinění, ale získal jsem cenné zkušenosti, které se mohou hodit i vám.

Čárový kód (barcode) má různé normy. Já jsem musel podle naší aplikace použít Code 128B. Je několik možností jak danou problematiku řešit.

Pro volání ve vlastním kódu jsem použil CURL a vlastní  generování se chová jako samostatná aplikace.