2022-06-12 17:35:44 +0200 +0200

Prskavčí blog

May 5, 2009

Zend Server CE a vlastni logy v konzoli

PHP Error Log error_log Server Error Log /usr/local/zend/var/log/error.log Server Access Log /usr/local/zend/var/log/access.log Server Workspace Access Log /usr/local/zend/var/log/access-workspace.log Server Workspace Error Log /usr/local/zend/var/log/error-workspace.log

Apr 29, 2009

PhpHudson

Vyvořil jsem pro mě užitečnou třídu v php pro práci s Hudsonem, která má zatím implementovány základní věci z remote api, kterým Hudson disponuje. Knihovna používá Curl a pracuje s Hudsonem přes REST. Používám tuto knihovnu např. pro migraci všech jobů z jednoho hudsona na druhý. Lehce můžeme totiž stáhnout všechny konfigurační soubory do jednoho adresáře. Potom můžeme projít adresář a založit jednotlivé joby. Pokud by chtěl někdo třídu používat, pracujte prosím se zdrojovým kódem:

Apr 19, 2009

WP-EasyArchives 1.0.2

Pokud někdo neznáte plugin WP-EasyArchives tak ho vyzkoušejte například u mě v archívu. Je to pěkný, plugin na zobrazení archívu s rozbalovacími menu, které umožňují lepší orientaci. Pokud budete mít podněty k překladu pluginu, prosím do komentářů.

Apr 8, 2009

Zend Server CE a phpMinAdmin, phpMyAdmin na Ubuntu

Zend Server CE má administrační konzoli, která umožňuje práci s extenzemi php, čtení logu apod. Celá konzole běží na lighthttpd a nemá z vlastní konfiguraci, která neodpovídá té, kterou máte pro Apache nebo IIS. Pokud máte nastaveny přístup pro port 10082 jen pro localhost nemusíte se bát, že se někdo dostane přes chybu v PMA do db. Zend Server v obrazech.

Apr 2, 2009

Ubuntu, CentOS 5 a PHP 5.2.9 v Zend Server CE

Moje stanice je Ubuntu 8.10 a aktuální PHP 5.2.6-2ubuntu4.1 with Suhosin-Patch 0.9.6.2, které mi celkem přijde jako ok produkční verze i s ohledem, že mám i jeden Ubuntu server, kde je verze stejná. V základní instalaci Zend Server CE 4.0.0 beta je obsaženo: Plná verze má další komponenty jako Guard Loader, Java Bridge, Monitor, Page Cache a ZDS (Zend Download Server). Tyto části jsem nevyzkoušel, ale Monitor pro předcházení problémů pomocí nastavených událostí nebo ZDS pro paralelní stahování souborů se zdají být také užitečné ale ne nezbytné.