Prskavčí blog

Dec 20, 2016

Jenkins Declarative Pipelines

Dnes Jenkins zveřejnil betu nového formátu pro popis Continues Delivery Pipelines.

Pipeline se serie kroků, které vám dovolí orchestovat práci, kterou potřebujete k buildu, testovaní a nasazení aplikace. Pipelines jsou definovány v souboru Jenkinsfile a je uložen v kořenovém adresáři repozitáře projektu.

Stávájící formát pipelines je psaný v Groovy DSL a vypadá takto:

node {
  stage('Preparation') {
   git 'https://github.com/abtris/bee.git'
   poll: true

  }
  stage('Deps') {
    env.PACKAGE="github.com/abtris/bee"
    env.GOPATH="/Users/abtris/go"
    env.GOROOT="/usr/local/opt/go/libexec"
    sh 'glide --no-color install'
    sh 'mkdir -p release'
  }
  stage('Test') {
    sh 'make xunit'
  }
  stage('Build') {
     parallel (
      linux64: { sh "GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o release/bee-linux-amd64 ${PACKAGE}" },
      linux32: { sh "GOOS=linux GOARCH=386 go build -o release/bee-linux-386 ${PACKAGE}" },
      mac64: { sh "GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -o release/bee-darwin-amd64 ${PACKAGE}" },
      win64: { sh "GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o release/bee-windows-amd64 ${PACKAGE}" }
     )
  }
  stage('Results') {
   archive 'release/*'
   junit 'tests.xml'
  }
}

a nový formát zjednodušuje tento zápis i pro ty kteří Groovy nevládnou a je více deklarativní s podporou pro editor, který Jenkins Blue Ocean tým vyvíjí.

Tady je přepsaný příklad ze shora do nového formátu.

pipeline {
 agent any
 environment {
  PACKAGE="github.com/abtris/bee"
  GOPATH="/Users/abtris/go"
  GOROOT="/usr/local/opt/go/libexec"
 }
 stages {
   stage('Preparation') {
    steps {
     git 'https://github.com/abtris/bee.git'
    }
   }
   stage('Deps') {
    steps {
      sh 'glide --no-color install'
      sh 'mkdir -p release'
    }
   }
   stage('Test') {
    steps {
     sh 'make xunit'
    }
   }
   stage('Build') {
    steps {
      parallel (
       linux64: { sh "GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o release/bee-linux-amd64 ${PACKAGE}" },
       linux32: { sh "GOOS=linux GOARCH=386 go build -o release/bee-linux-386 ${PACKAGE}" },
       mac64: { sh "GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -o release/bee-darwin-amd64 ${PACKAGE}" },
       win64: { sh "GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -o release/bee-windows-amd64 ${PACKAGE}" }
      )
    }
   }
   stage('Results') {
    steps {
     archive 'release/*'
     junit 'tests.xml'
    }
   }
 }
}

Celou syntaxi si můžete prohlédnout v dokumentaci.

Hlavní rozdíl je v tom, že přidali další bloky jako je hlavní pipelines a je potřeba deklarovat vždy agenta, který může být v různém formátu. Vyměnilo nazvosloví a z node je agent.

Build můžete pustit jednoduše například v Dockeru pomocí: agent docker:'node:6.3' nebo pokud nechcete to řešit tak můžete dát agent any jako v příkladu, to se hodí například pro lokální testování a není to rozhodně vhodné pro nějaké větší nasazení, kdy potřebujete orchestrovat jednotlivé agenty.

Deklarace environment na začátku zpřehledňuje celý zápis a každá stage má teď steps, které jsou nové. Přidali sekci post, která má kroky always, success a failure pro ošetření konce buildu a poslání notifikací. Nechybí ani options, parameters a triggers, kde nastavíte co potřebujete.

I když celý tento projekt v beta fázi, přijde mi to jako krok správným směrem a spolu s čím dál lepším Blue Ocean to bude příští rok hlavní novinka v Jenkinsu.