Prskavčí blog

Jun 13, 2013

Jaký bude AngularJS 1.2?

Pokud sledujete dění kolem frameworku AngularJS tak jste jistě zaznamenali, že se pracuje na nové verzi 1.2, která je teď blízko k dokončení. V masteru mají dnes verzi pojmenovanou jako verzi 1.1.8 a brzy se snad dočkáme finální verze. Zkusím zde popsat nejdůležitější věci z prezentace na meetupu 11.6. co prezentovali Igor Minár a Brad Green.

ng-animate

Deklarativní animace pro aplikace v Angularu. Podpora pro CSS animace a přechody s možností fallbacku pomocí JS. Pro vlastní animace je dobré použít některou s knihoven pro CSS animace (Greensock.js, Animate.css, Custom CSS3 Keyframes). Direktiva se stará o práci s DOMem, nastavuje potřebné třídy a timing, také zabraňuje vnořeným animacím.

$http

Měla by být přidána podpora pro blob a authentication (metoda withCredentials). Budete si moci více nastavit XSRF header a názvy cookie. Přidá se podpora pro zrušení requestů a podpora pro around interceptors.

Around interceptors se dají dobře využít například při authentication, asynchronní zpracování request/response a práci s chybami. Například chcete provést request a server vrátí, že vypršela session a pomocí interceptoru vyvoláte přihlášení a potom pokračuje původní request.

$resource

Více konfiguračních nastavení (hlavičky, url), api bude vylepšené o podporu promise a měli by být k dispozici i interceptory.

$route a ngView

Separátní moduly, rozšíření o možnost zachycení všech parametrů a přidána podpora pro animace.

  when('/users/:userId/params/*params/'

ngRepeat

V této snad nejpotřebnější direktivě je přidána podpora pro animace, potom je možnost opakovat sadu elementů (multi-element repeater) pomocí ng-repeat-start a ng-repeat-end a v neposlední řadě podpora track by paramteru, kdy se dá kontrolovat asociace mezi modelem a DOMem.

Controller as

Tato konstrukce nám umožní jednoduší zápis a není potřeba používat v controlleru $scope (samozřejmě pokud ho nepotřebujete např. při $watch()).

  <body ng-controller="DemoController as demo">
  <tr ng-repeat="student in demo.students">
    <td>{{student.name}}</td>
  </tr>
  </body>

  function DemoController() {
    this.students = [ ... ]
  }

ng-if

Tato direktiva přejatá z projektu AngularUI umožňuje udělat podmínku na kompilaci části šablony a reší některé problémy, které se nadali zvládnout pomocí ngShow a ngHide.

Expressions

Podpora pro nové operátory: ===, !==, ? Konečně lze napsat:

  ng-class="loggedIn ? 'user': 'anonym'"

ngTouch

Podpora pro touch eventy v ngClick a ngSwipe.

Shrnutí

Přibude jestě několik vylepšení pro bezpečnost (CSP) a vylepší error hlášky, také by se měla zlepšit dokumentace a bude interaktivní tutorial. Dema a detaily najdete také ve videu na youtube.