Prskavčí blog

Feb 2, 2011

Vytváření vývojového Virtuálního prostředí pomocí VirtualBoxu a Vagrantu

Oracle VirtualBox je známé virtualizační prostředí pro platformy linux, mac a windows. Já VirtualBox používám na linux, mám na něm Ubuntu, které používám na školení Subversion nebo na vývoj webových aplikací jako server. Do nedávna jsem to používal na Macu nebo Linux pro běh Windows apod. O tomto používání nechci dnes mluvit.

Vagrant je nástroj napsaný v Ruby, který nám umožňuje modifikovat virtualní stroj podle našich představ pomocí nějakého předpisu, který nám udělá co chceme. Ukážeme si to na příkladu, že připravím linuxový server pro webový vývoj s Apache, PHP5, MySQL, CouchDB.

Začneme instalací Vagrantu

sudo gem install vagrant
vagrant box add base https://files.vagrantup.com/lucid32.box
Vytvoříme si ukázkový projekt.
mkdir vagrant-lamp
cd vagrant-lamp
vagrant init
Musíme upravit Vagrantfile podle následujícího předpisu (pro Vagrant 0.7).
Vagrant::Config.run do |config|
 # All Vagrant configuration is done here. For a detailed explanation
 # and listing of configuration options, please view the documentation
 # online.

# Every Vagrant virtual environment requires a box to build off of. config.vm.box = “base”

config.vm.forward_port(“http”, 80, 8080) config.vm.forward_port(“mysql”, 3306, 3306) config.vm.forward_port(“couchdb”, 5984, 5984)

config.vm.provision :chef_solo do |chef| chef.cookbooks_path = “cookbooks” chef.json.merge!({ :mysql => { :server_root_password => “root” } }) chef.add_recipe(“vagrant_main”) end

end

Vytvoříme si adresáře pro recepty a pro web.
mkdir cookbooks
mkdir public
Do cookbooks je potřeba nakopírovat recepty pro Chef. Doporučuji si vzít z Githubu celou cookbooks repository. git clone https://github.com/opscode/cookbooks.git

protože receptů je hodně, doporučuji si to dám někam mimo a nakopírovat jen potřebné recepty. Pro nás jsou to ty, které jsou v úvodu default.rb a některé navíc jako je třeba erlang pro couchdb.

do adresáře cookbooks jsem si nakopíroval tyto recepty z cookbooks repository.

apache2
apt
couchdb
erlang
git
mysql
openssl
php
Potom si vytvoříme vlastní recept, který celou akci Chefa v Vagrantu bude řídit.
mkdir -p cookbooks/vagrant_main/recipes
vim default.rb
Přidáme potřebné recepty
require_recipe “apt”
require_recipe “apache2”
require_recipe “mysql::server”
require_recipe “php::php5”
require_recipe “git”
require_recipe “couchdb”
Kromě instalace z receptů provede instalaci některý dalších balíčků v Ubuntu
# Some neat package (subversion is needed for “subversion” chef ressource)
%w{ debconf php5-xdebug subversion mc htop curl }.each do |a_package|
 package a_package
end
Vytvoříme si testovací vývojový web.
s = “dev-site”
site = {
 :name => s,
 :host => “www.#{s}.com”,
 :aliases => [“#{s}.com”, “dev.#{s}-static.com”]
}
použije se template uložena v vagrant_main/templates/default/sites.conf.erb a příslušné proměnné
# Configure the development site
web_app site[:name] do
 template “sites.conf.erb”
 server_name site[:host]
 server_aliases site[:aliases]
 docroot “/vagrant/public/”
end
modifikujeme si hosty
# Add site info in /etc/hosts
bash “info_in_etc_hosts” do
 code “echo 127.0.0.1 #{site[:host]} #{site[:aliases]} >> /etc/hosts”
end
přidáme některé knihovny přímo z repository Subversion
# Retrieve webgrind for xdebug trace analysis
subversion “Webgrind” do
 repository “https://webgrind.googlecode.com/svn/trunk/"
 revision “HEAD”
 destination “/var/www/webgrind”
 action :sync
end
nebo Git
# Retrieve adminer
git “Adminer” do
 repository “https://github.com/vrana/adminer.git"
 revision “HEAD”
 destination “/var/www/adminer/”
 action :sync
end
a další
# Latest Zend Framework version
subversion “Zend” do
 # repository “https://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk/library/"
 repository “https://framework.zend.com/svn/framework/standard/tags/release-1.11.3/library/"
 revision “HEAD”
 destination “/srv/lib/php/”
 action :sync
end
Potom je tu script, kterým se dá modifikovat práva pro MySQL, není problém si podobně udělat jakékoliv úpravy.
# Add an admin user to mysql
execute “add-admin-user” do
 command “/usr/bin/mysql -u root -p#{node[:mysql][:server_root_password]} -e \“” +
   “CREATE USER ‘myadmin’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘myadmin’;” +
   “GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘myadmin’@‘localhost’ WITH GRANT OPTION;” +
   “CREATE USER ‘myadmin’@‘%’ IDENTIFIED BY ‘myadmin’;” +
   “GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO ‘myadmin’@‘%’ WITH GRANT OPTION;\” “ +
   “mysql”
 action :run
 ignore_failure true
end
pro funkční port forwarding u CouchDb modifikovat konfiguraci a potřeba dát po prvním spuštění dát vargant reload aby se tato poslední změna promítla do nastavení virtuálu.
# Replace 127.0.0.1 bind port with 0.0.0.0 is necessary for port forwarding
execute “port-forward-couchdb” do
 command “sudo sed -i ’s/127.0.0.1/0.0.0.0/g’ /etc/couchdb/default.ini”
 action :run
end
První spuštění pomocí
vagrant up
potom je potřeba pro CouchDb
vagrant reload
Kompletní repositář s tímto ukázkovým prostředím jsou dostupné na Githubu.

Pokud si rozbijete virtuál tak není problém začít znovu. Dáte vagrant destroy a potom znovu pustíte celý proces pomocí vagrant up.

Pokud se chcete přihlásit na virtuál použijte vagrant ssh.