2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Apr 26, 2010

5 alternativních systémů jak tvořit slidy

Dnes tu představím 5 systémů, které generují HTML nebo se slidy v HTML přímo píšou.

Demo je k dispozici na https://meyerweb.com/eric/tools/s5/s5-intro.html

2. Swinger

Toto řešení je zajímavé, že máte k dispozici celý editor markupu a všechny data jsou uloženy v CouchDb. Aplikace i prohlížení slidů je jen HTML a Javascript.

Online verze https://swinger.quirkey.com/

3. Slidedown Řešení založené na Ruby, které podle předpisu v markdownu vygeneruje html prezentaci včetně zvýraznění ruby syntaxe i šablon.

Zvýraznění syntaxe se dělá takto, například pro javascript.

Demo je dostupné zde https://nakajima.github.com/slidedown/

4. W3C Talks Tools (Slidy, B5, Slidemaker/slideme)

Struktura je velmi jednoduchá, základní část je tvořena tagem

a jsou přidané třídy pro speciální chování.

Slidy demo

5. JUSH Slides

Poslední je moje vlastní řešení je založené na W3C Slidy a je doplněné o JUSH zvýrazňovač, který pomůže v tom co já nejvíce potřebuji.

Kromě zvýraznění přidá JUSH linky na dokumentaci u klíčových slov pro html, javascript, php a další. To udělá ze slidů dobrý studijní materiál.

Za další výhodu vidím jednoduchý předpis v html, jen používání xmp tagu není ideální.

<ul>

    <li>&lt;a href=&quot;<a href="https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.validate.php">https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.validate.php</a>"&gt;Validate filters</a></li>
    <li>&lt;a href=&quot;<a href="https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.sanitize.php">https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.sanitize.php</a>"&gt;Sanitize filters</a></li>
</ul>

Dnes tu představím 5 systémů, které generují HTML nebo se slidy v HTML přímo píšou.

Klasické slidy v HTML dole je vidět jak vypadá jednoduchý předpis.

Demo je k dispozici na https://meyerweb.com/eric/tools/s5/s5-intro.html

2. Swinger

Toto řešení je zajímavé, že máte k dispozici celý editor markupu a všechny data jsou uloženy v CouchDb. Aplikace i prohlížení slidů je jen HTML a Javascript.

Online verze https://swinger.quirkey.com/

3. Slidedown

Řešení založené na Ruby, které podle předpisu v markdownu vygeneruje html prezentaci včetně zvýraznění ruby syntaxe i šablon.

Zvýraznění syntaxe se dělá takto, například pro javascript.

Demo je dostupné zde https://nakajima.github.com/slidedown/

4. W3C Talks Tools (Slidy, B5, Slidemaker/slideme)

Struktura je velmi jednoduchá, základní část je tvořena tagem

a jsou přidané třídy pro speciální chování.

Slidy demo

5. JUSH Slides

Poslední je moje vlastní řešení je založené na W3C Slidy a je doplněné o JUSH zvýrazňovač, který pomůže v tom co já nejvíce potřebuji.

Kromě zvýraznění přidá JUSH linky na dokumentaci u klíčových slov pro html, javascript, php a další. To udělá ze slidů dobrý studijní materiál.

Za další výhodu vidím jednoduchý předpis v html, jen používání xmp tagu není ideální.

<ul>

    <li>&lt;a href=&quot;<a href="https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.validate.php">https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.validate.php</a>"&gt;Validate filters</a></li>
    <li>&lt;a href=&quot;<a href="https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.sanitize.php">https://cz.php.net/manual/en/filter.filters.sanitize.php</a>"&gt;Sanitize filters</a></li>
</ul>