Prskavčí blog

Aug 6, 2009

Jak na výpadek služby Twitter při použití Zend_Service_Twitter

Během dneška (6.8.2009) byl výpadek služby Twitter a koukal jsem, že mi to položilo php-frameworks.net na kolena.

Jak jsem se zjišťovat co s tím a proč mi to hlásí:

Zend_Http_Client_Adapter_Exception: Unable to Connect to tcp://twitter.com:80. Error #110: Connection timed out in /srv/lib/php/Zend/Http/Client/Adapter/Socket.php on line 213

Tento kód nějak selhal a výpadek nastal dříve, asi to vypadá na nějakou chybu v Zendu, protože se Zend_Service_Twitter_Exception nevrátí i při výpadku spojení jak jsem očekával.

try {
  $twitter = new Zend_Service_Twitter($config->twitter->username, $config->twitter->password);
} catch (Zend_Service_Twitter_Exception $e) {
  $this->logger->err("Exception caught importing twitter: {$e->getMessage()}\n");
}

Řešení je otestovat vlastní připojení předem ke kterému jsem se nakonec uchýlil.

    // Testing connect to twitter
    try {
    $client = new Zend_Http_Client('https://twitter.com', array(
      'maxredirects' => 0,
      'timeout'   => 5));
    $response = $client->request();
    } catch (Zend_Http_Client_Adapter_Exception $e) {
      $this->logger->err("Exception caught connect twitter: {$e->getMessage()}\n");
    }

    // if have $response try connect twitter
    if (isset($response)) {
      try {
        $twitter = new Zend_Service_Twitter($config->twitter->username, $config->twitter->password);
      } catch (Zend_Service_Twitter_Exception $e) {
        $this->logger->err("Exception caught importing twitter: {$e->getMessage()}\n");
      }
      if (isset($twitter)) {
      $response = $twitter->status->friendsTimeline(array("count" => $config->twitter->count));
      $this->view->twitter = $response;
      } else {
      $this->view->twitter = null;
      }
    }