2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Apr 29, 2009

PhpHudson

Vyvořil jsem pro mě užitečnou třídu v php pro práci s Hudsonem, která má zatím implementovány základní věci z remote api, kterým Hudson disponuje. Knihovna používá Curl a pracuje s Hudsonem přes REST.

Používám tuto knihovnu např. pro migraci všech jobů z jednoho hudsona na druhý.

Lehce můžeme totiž stáhnout všechny konfigurační soubory do jednoho adresáře.

Potom můžeme projít adresář a založit jednotlivé joby.

Pokud by chtěl někdo třídu používat, pracujte prosím se zdrojovým kódem: