Prskavčí blog

Apr 29, 2009

PhpHudson

Vyvořil jsem pro mě užitečnou třídu v php pro práci s Hudsonem, která má zatím implementovány základní věci z remote api, kterým Hudson disponuje. Knihovna používá Curl a pracuje s Hudsonem přes REST.

Používám tuto knihovnu např. pro migraci všech jobů z jednoho hudsona na druhý.

Lehce můžeme totiž stáhnout všechny konfigurační soubory do jednoho adresáře.

getAllConfigs(“/tmp/hudson/”);
Potom můžeme projít adresář a založit jednotlivé joby.
createJob(basename(str_replace(“-config.xml”,“”,$file)), file_get_contents($dir.$file));
    }
    closedir($handle);
}

Pokud by chtěl někdo třídu používat, pracujte prosím se zdrojovým kódem:

svn checkout https://php4hudson.googlecode.com/svn/trunk/ php4hudson-read-only