2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

Apr 8, 2009

Zend Server CE a phpMinAdmin, phpMyAdmin na Ubuntu

Zend Server CE má administrační konzoli, která umožňuje práci s extenzemi php, čtení logu apod. Celá konzole běží na lighthttpd a nemá z vlastní konfiguraci, která neodpovídá té, kterou máte pro Apache nebo IIS.

Pokud máte nastaveny přístup pro port 10082 jen pro localhost nemusíte se bát, že se někdo dostane přes chybu v PMA do db. Zend Server v obrazech.