Prskavčí blog

Mar 16, 2009

pDepend a php frameworky

pDepend

https://www.pdepend.org

Php Depend (pDepend) patří do skupiny nástrojů QA (Quality assurance) pro kód a je odvozen od JDepend, kde je také popis části metrik, které pDepend používá. V nedávné době byla spuštěny nové stránky projektu a verzí 0.9.4 se mi zdá již velmi použitelný. Abych vyzkoušel jak to funguje vzal jsem si z SVN repozitářů několik frameworků a pustil nad nimi pDepend.

CodeIgniter

https://codeigniter.com

Nette

https://nettephp.com/

Zend Framework

https://framework.zend.com/

Symfony 1.2

https://www.symfony-project.org/

Solar

https://solarphp.com/

CakePHP

https://cakephp.org/

cake-jdepend cake-pyramid

Prado

https://www.pradosoft.com/

prado3-jdepend prado3-pyramid

Závěr

Nejsem expert na QA abych mohl fundovaně hovořit na základě těchto dat o kvalitě frameworků, jen mě zaujalo několik věcí. Z grafů je vidět nakolik je mezi frameworky používaná abtrakce a nakolik jsou si v konstrukci podobné Symfony a Zend a jak se liší Nette a CodeIgniter. Z pyramid mě zaujali čísla kolem LOC (počet řádků kódu) v porodnání s počtem metod (NOM) a tříd (NOC). ANDC (průměrná hodnota odvozených tříd) nám řekne jak to framework s dědičností. AHH (průměrná výška hiarchie) je metrika která udá průměr hloubku v dědičnosti. Podrobný popis pyramid vám odpoví na otázky co znamená, která značka a hlavně je tam tabulka referenčních hodnot jednotlivých metrik.

Bohužel jakákoliv metrika vám nikdy neřekne nic o tom, jak je který framework dobrý nebo zda vám bude vyhovovat.