2021-04-09 08:42:54 +0200 +0200

Prskavčí blog

May 5, 2008

Zkušenosti s Zend_Auth_Adapter_Ldap

V nové verzi Zend Framework 1.5 byla do Zend_Auth přidána podpora pro LDAP. Protože u mě v práci se bez toho neobejde ani ta nejjednoduší aplikace, zkusil jsem ho a seznámím vás s problémy na které jsem narazil a jak jsem je obešel.

Nejprve standarní řešení přes Ldap modul v PHP. Něco o našem LDAPu, používáme port 1636 a pro bind vlastní DN, které kopíruje naší strukturu. Pro bind nepotřebuje aplikace žádného vlastního uživatele použije se jméno a heslo toho kdo se hlásí. Část kódu, která je podstatná pro naše porovnání.

V Zendu se to řeší pomocí tohoto kódu, který je odvozen od toho v manuálu, ale musel projít úpravou v sekci $options, protože LDAP modul v Auth nějak nepočítá s tím, že nemáte uživatele pro přístup k Ldapu, což je pokud vím dost běžná situace.

ještě moje options:

v další fázi se obvykle ještě snažíme vytáhnout některá data jako je osobní číslo podle kterého se potom pracuje s aplikací, ale to bude dobře možné až pomocí Zend_Ldap_Ext, která je zatím ve vývoji, ale můžete samozřejmě použít stávající Ldap funkce v php.