Phing - SvnLogTask

Phing obsahuje ve verzi 2.3 tyto Tasky pro práci se Subversion.

 • SvnCheckoutTask
 • SvnExportTask
 • SvnLastRevisionTask
 • SvnUpdateTask

To se hodí a také ve svém buildu používám tento postup:

 1. udělám export HEAD revision (SvnExportTask)
 2. načtu si číslo HEAD revision (SvnLastRevisionTask)
 3. potom vygeneruju SVN Log (SvnLogTask)
 4. vygeneruju API dokumentaci pro build (PhpDocumentorTask)
 5. všechno zakomprimuji do souboru s dokumentací a se zdrojáky a uložím kam potřebuju (ZipTask)

V postupu je něco co není standardní součástí Phingu i když si myslím, že se to tam objeví. Phing pro práci se SVN používá VersionControl_SVN 0.3.1 alpha. Bohužel neexistuje zatím stable verze této PEAR knihovny což je škoda, protože funguje celkem dobře a má implementováno vše co potřebuji. Když používáte VersionControl_SVN dá se pracovat s několika návratovými typy:

 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_OBJECT,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_XML,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_RAW,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ALL,
 • VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ARRAY

V Phingu se používá, ale výhradně VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC což není někdy úplně vhodné. V případě, že máte totiž zapnutý přepínač pro výpis v XML je lepší návratový typ VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_XML. Proto jsem musel upravit phing\tasks\ext\svn\SvnBaseTask.php.

Tuto část

$options = array('fetchmode' => VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC, 'svn_path' => $this->getSvnPath());

jsem nahradil tímto kódem

    // Set up runtime options. Will be passed to all
    // subclasses.
    if ($mode=="log")
    {
    $options = array('fetchmode' => VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_XML, 'svn_path' => $this->getSvnPath());    
    }
    else
    {
    $options = array('fetchmode' => VERSIONCONTROL_SVN_FETCHMODE_ASSOC, 'svn_path' => $this->getSvnPath());
    }

Po této úpravě, která jistě by šla udělat lépe. Jsem se dal do psaní vlastního tasku SvnLogTask.php. Task vrátí log z repozitory v XML formátu. Pokud chceme plain text, tak to prožene XSLT transformací a potom ještě vymaže whitespaces z celého dokumentu.

require_once 'phing/Task.php';
require_once 'phing/tasks/ext/svn/SvnBaseTask.php';

class SvnLogTask extends SvnBaseTask
{
  private $name = 'log.xml';
  private $xml = true;
  private $verbose = false;
  /**
   * The setter for the attribute "name"
   */
  public function setName($str) {
    $this->name = $str;
  }
  /**
   * The setter for the attribute "xml"
   */
  public function setXML($str) {
    $this->xml = $str;
  }  
  /**
   * The setter for the attribute "verbose"
   */
  public function setVerbose($str) {
    $this->verbose = $str;
  }    
  /**
   * The main entry point
   *
   * @throws BuildException
   */
  function main()
  {
    $this->setup('log');
    $this->log("Log SVN"); 
    
     $switches = array('verbose' => $this->verbose);
     $output=$this->run(array(), $switches);

    $doc = new DOMDocument();
    $doc->formatOutput = true;    
    $doc->loadXML($output);       
    // output format 
    
    if ($this->xml=="true")
    {    
     $doc->save($this->getToDir()."/".$this->name);
    }
    else
    {         
     // print in plain
     $xsl = new DOMDocument;
     $xsl->load(dirname(__FILE__).'\LogTxt.xsl');
     $proc = new XSLTProcessor;
     $proc->importStyleSheet($xsl); // attach the xsl rules
     $output=$proc->transformToDoc($doc)->firstChild->wholeText;

     $pat[0] = "/^\s+/";
     $pat[1] = "/\s{2,}/";
     $pat[2] = "/\s+\$/";
     $rep[0] = "";
     $rep[1] = " ";
     $rep[2] = "";
     $after=preg_replace($pat, $rep, $output);
     $str=str_replace("\\n ","\n", $after);     
     file_put_contents($this->getToDir()."/".$this->name,$str);
    }
  }
}

Potom se to dá už použít v build.xml.

    <taskdef name="svnlog" classname="phing.tasks.ext.svn.SvnLogTask" />
    <svnlog
      svnpath="${svnpath}"
      repositoryurl="${rep}"
      name="CHANGELOG"
      xml="true"
      verbose="true"
      todir="${tmp}\log"/>

Moje vlastní XSLT transformace (phing\tasks\ext\svn\LogTxt.xsl) na plain text není přiliš vhodná pro nějaké systémové řešení. Lepší je parametr nechat zapnutý. Vzít XML a pomocí XsltFilter aplikovat vlastní transformaci.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 
<xsl:template match="log">        
      CHANGELOG\n
      <xsl:apply-templates select='logentry'/>
</xsl:template>
 
 
<xsl:template match="logentry">    
      \n R<xsl:apply-templates select='@revision'/>\n
      <xsl:apply-templates select='date' /> - <xsl:apply-templates select='author'/>\n
      <xsl:apply-templates select='msg'/>\n     
</xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

Nakonec přidám ještě moje build.propeties a buid.xml jednoho moje projektu pro ilustraci.

# Property files contain key/value pairs
# key=value
tmp = c:\tmp
svnpath = c:\apps\svn\bin\svn.exe
rep = file:///rootwww/rep_cvut/akce/trunk
wc = c:\rootwww\wc_cvut\akce

Tady v build.propeties si všimněte jen jediného detailu, ale ten vás může stát hodně času. Cesty k svn a k repozitory neobsahují mezery, pokud máte Subversion např. v Program Files může to nadělat více problémů než užitku a chyby se projevují různě a ne zcela systémově. Doporučuji se tomu předem vyhnout, ušetříte si čas a nervy.

<?xml version="1.0" ?>
<project name="akce2" basedir="." default="main">

  <!-- Sets the DSTAMP, TSTAMP and TODAY properties --> 
  <tstamp/> 
 
  <!-- Load our configuration --> 
  <property file="./build.properties" />
  <taskdef name="svnlog" classname="phing.tasks.ext.svn.SvnLogTask" />
  
  <property name="package" value="${phing.project.name}" override="true" />
  <property name="builddir" value="${tmp}/build/${phing.project.name}" override="true" />
  <property name="srcdir"  value="${project.basedir}" override="true" />


  <target name="svn" description="SVN executes">
     <!-- Export HEAD copy do /tmp/ -->    
    <svnexport
    svnpath="${svnpath}"
    repositoryurl="${rep}"
    force="yes"
    todir="${tmp}\export\${phing.project.name}"/>
    <!-- Získání čísla HEAD -->
    <svnlastrevision
      svnpath="${svnpath}"
      workingcopy="${wc}"
      propertyname="svn.lastrevision"/>    
    <!-- Vygenerování aktuálního logu -->      
    <svnlog
      svnpath="${svnpath}"
      repositoryurl="${rep}"
      name="CHANGELOG"
      xml="false"
      verbose="true"
      todir="${tmp}\export\${phing.project.name}"/>  
  </target>

  <target name="phpdoc" description="API Documentation" depends="svn">
    <!-- Generování phpdoc dokumentace -->
    <phpdoc title="Akce2008 API Documentation"
     destdir="${builddir}/apidocs"
     sourcecode="yes"
     defaultpackagename="Akce2008"
     output="HTML:default:default">
      <fileset dir="${tmp}/export/${phing.project.name}">
       <include name="*/*.php" />   
       <exclude name="inc/phpmailer/**" />
       <exclude name="build/**" />
      </fileset>
      <projdocfileset dir=".">
         <include name="CHANGELOG" />
       </projdocfileset>      
    </phpdoc>
   </target>

    <!-- Fileset for all files -->
    <fileset dir="${tmp}/export/${phing.project.name}" id="allfiles">
      <include name="**" />
      <exclude name="build.xml" />
      <exclude name="build.properties" />
    </fileset>

  <!-- Main Target -->
  <target name="main" description="main target" depends="phpdoc">
    <!-- Zdrojové kódy pro příslušnou revizi -->
    <zip destfile="${builddir}/${phing.project.name}-R${svn.lastrevision}-${DSTAMP}${TSTAMP}.zip" basedir="${tmp}/export/${phing.project.name}" />          
    <!-- Vygenerovanou dokumentaci přesunu do ZIP s číslem příslušné revize -->
    <zip destfile="${builddir}/${phing.project.name}-apidocs-R${svn.lastrevision}-${DSTAMP}${TSTAMP}.zip" basedir="${builddir}/apidocs" />    
    <!-- Smazaní temp adresáře -->
    <delete dir="${builddir}/apidocs" includeemptydirs="true" verbose="true" failonerror="true" />

  </target>
</project>

Vlastní build se pustí pomocí phing z příkazové řádky tam kde máte build.xml uložený. Pokud se nedaří Phing nainstalovat a nakonfigurovat pro chod např. s PHPDoc, tak doporučuji postup ze stránek Phingu.

pear channel-discover pear.phing.info
pear install -a phing/phing
pear install channel://pear.php.net/VersionControl_SVN-0.3.1

Doufám, že někomu rady budou k užitku, Phing je skvělý produkt i když většina asi dá za přednost Antu pokud nedělají čistě PHP.